اجلاس بين المللی جمع آوری کمک برای مردم سوريه چهارشنبه در کويت برگزار می شود
اجلاس بين المللی جمع آوری کمک برای مردم سوريه چهارشنبه در کويت برگزار می شود
رادیو فردا- اجلاس بين المللی جمع آوری کمک مالی و غذايی برای بيش از دو نيم ميليون مردم جنگزده سوريه، روز چهارشنبه در کويت برگزار می شود.
 
به گزارش رويترز ، آمريکا روز جمعه ۱۰ ميليون دلار اضافی برای تامين آرد نانوايی های منطقه حلب سوريه اختصاص داد اما آژانس "يو .اس. ايد "می گويد اين کمک ها برای مردمی که گرسنه هستند کافی نيست .
 
سازمان ملل می گويد دو و نيم ميليون آواره و جنگزده درسوريه گرسنه هستند اما سازمان برنامه جهانی غذا، هر ماه فقط قادر به تغذيه يک و نيم ميليون نفر از آنها است .
 
سازمان های بشر دوستانه و کمک رسان اميدوارهستند در نشست کويت، يک و نيم ميليارد دلار برای مردم سوريه کمک جمع کنند.

السبت 26 يناير 2013
           

شخصیتهای خبر ساز | خاورمیانه