آیا حاضرید برای پیروزی خود را ناقص کنید؟
آیا حاضرید برای پیروزی خود را ناقص کنید؟

لندن-بی بی سی فارسی-پزشکان و پژوهشگران ناظر بر پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن می گویند یک سوم از ورزشکارانی که دچار نقص ستون فقرات هستند با آسیب رساندن به بدن خود تلاش می کنند به عملکردشان در مسابقه ها بهبود بخشند.

این کار تقلب است و از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک منع شده است. اما پژوهشگران می گویند بسیاری از ورزشکاران معلول با آسیب رساندن به خود سعی می کنند مدال به کسب کنند.
 

پزشکان و پژوهشگران ناظر بر پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن می گویند یک سوم از ورزشکارانی که دچار نقص ستون فقرات هستند با آسیب رساندن به بدن خود تلاش می کنند به عملکردشان در مسابقه ها بهبود بخشند.

این کار تقلب است و از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک منع شده است. اما پژوهشگران می گویند بسیاری از ورزشکاران معلول با آسیب رساندن به خود سعی می کنند مدال به کسب کنند.


الجمعة 24 غشت 2012
           

هدهد نیوز | سیاست | مسائل ملي | جامعه وحقوق | دانش و فن آورى | زنان ومردان | ورزش | ديدكاه | گفتگو | فرهنگ و هنر | تروريسم | محيط زيست | گوناگون | ميراث | ويدئو | سلامت | سرگرمى