آرزوی بزرگی که در سن هفتاد سالگی بر آورده شد


برگرفته از ضمیه فارسی زبان روزنامه «الیوم» سعودی​فریضه ی حج یکی از بزرگترین و مهمترین فرائض اسلامی در شرق و غرب می باشد که انجام آن گاهی به دلیل مشکلات مالی ممکن است سالها به تعویق بیفتد.
حاج محمد شمس الدین پیر مرد بنگلادشی ست که این آرزو برای او در سن هفتاد سالگی به تحقق پیوست به گفته وى این امر به دلیل نداشتن توان مالی در تامین مخارج حج و برخی مشکلات پیش آمده برای او و برادرش که قصد همراهی با او را داشت اتفاق افتاد.
 
او می گوید یکی از آشناهای من که در این سفر او و برادرش را همراهی می کرد با وجود انکه سه سال پیش توانسته بود هزینه ی سفر خود را فراهم سازد اما با این حال سفر خود را به خاطر این دو برادر به تعویق انداخت زیرا معتقد است این سفر یکی از بزرگترین تجربیات زندگی و لذتبخش ترین آنهاست.
 
وی می گوید برخلاف آنچه که فکر می کرد ممکن است در طول سفر به مشقات و سختی بربخورد اما آن را بسیار دلنشین و راحت یافت که این به لطف دست اندرکاران و مسئولان امر این کشور و ارائه خدمات رفاهی عالی عنوان داشت.کما اینکه وی در حال حاضر خود را آماده ی رفتن به مدینه ی منوره می کند.
 
وی و برادرش عنوان کردند در طول این سال ها تصورمان از فریضه ی حج به عنوان یک عبادت نگاه می کردیم که می بایست آن را به جا آورد و برای آن شروع به پس انداز کرده بودیم البته مخارج این سفر تنها به هزینه ی سفر و اسکان و خرید منتهی نمی شود بلکه هزینه های جانبی از جمله خرید قربانی و دیگر هزینه ها هم باید در نظر گرفته شوند اما با این حال با داشتن اراده و توکل به خدا می توان مخارج این سفر که مهمترین آرزوی هر مسلمان است را تامین کرد و به خانه ی خدا مشرف شد.
 
حاج عبدالرزاق نیز اشاره کرد او و حاج عبدالرحمن و محمد هر سه با هم تصمیم به این سفر گرفتند که او با وجود آنکه سه سال پیش توانست مخارج سفر خود را تهیه کند اما تا تامین هزینه ی سفر این دو برادر منتظر ماند و امسال هر سه توفیق مشرف شدن به زیارت بیت الله الحرام و انجام فریضه ی حج را به دست آوردند.در حال حاضر هر سه آنها در یک اتاق و به همراه هم جا گرفته اند و هزینه ی اسکان و رفت و آمد و خورد و خوراکشان را با هم به عهده گرفته اند.وی افزود اگرچه در حج هیچ کس احساس تنهایی نمی کند اما داشتن همراه و همزبان تجربه یی دلنشین از این سفر به جا می گذارد.
 

حاج شمس الدین و همراهان خود در حال گفتگو با خبرنگار روزنامه الیوم
حاج شمس الدین و همراهان خود در حال گفتگو با خبرنگار روزنامه الیوم

الجمعة 18 غشت 2017
           

چهره ها | ادیان و عقاید