سایت و ویبلاگ

دیدبان حقوق بشر: زنان افغان بدون ارتکاب جرم زندانی اند

بیش از 400 زن افغان به دلیل فرار از سوء استفاده و ازدواج اجباری در زندان ها به سر می برند صداى امريكا- یک گزارش جدید سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که بیش از 400 زن افغان به دلیل فرار از سوء استفاده
1 ... « 3 4 5 6