اقتصاد

گرانتر شدن گندم و بنزین هواپیما؛ اعتراض به پیامک‌های یارانه‌ها

«از اولین ساعات روز شنبه ۱۹ فروردین ماه مراجعه مردم معترض به مراکز دولتی مانند ستاد هدفمندی بیشتر شده» و «گروه کثیری از شهروندان با حضور در برابر ستاد هدفمندی نسبت به ارسال پیامک حذف یارانه ۲۸ هزار

حذف ۲۹ میلیون نفر از فهرست یارانه نقدی

اعتبارات یارانه ای (یعنی سهم دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی) نیز بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مقایسه با سال ۹۰ تغییر چشم گیری نداشته است و با توجه به این شرایط نمی توان انتظار داشته که

پیش ‌بینی محمود بهمنی: شتاب تورم، کاهش رشد اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی اعتراف می‌کند "احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی" مهم‌ترین چالش‌های سال آینده خواهند بود. میزان تورم مدت‌هاست از مرز ۲۰ درصد گذشته است.
1 ... « 29 30 31 32